Undva

Undva Küla asub Saaremaa loodetipus, Tagamõisa (algselt Undva) poolsaarel.

Tagamõisa poolsaar on asustatud kesk-hilisneoliitikumist.
Saaremaal tuntakse kolme, läänemere-soome (sh eesti) keele tulemisega seostatud, kammkeraamika kultuuride asukohta (Naakamäe, Undva ja Loona), mida on ka mõnevõrra kaevatud (Aivar Kriiska, “Kesk- ja hilisneoliitikumi (4200/4000-1800 e.Kr.) – kammkeraamikakultuurid” teoses “Saaremaa”)

Undva asulakoht (eeldatavasti 3200 e.Kr) asub Tagamõisa poolsaarel merest ca 1.5 km kaugusel liivapõndakul […] kohta uuris 1943.a Tartu Ülikooli arheoloog Richard Indreko. (Raivo Kasemets, “Undva (ja maailm) läbi 4. sajandi”; Riiklikus kultuurimälestiste Registris #12380 – Undva)