Selts

Undva Küla Selts on Undva küla elanike, kinnisvara omanike ja sõprade selts.

Seltsi eesmärk on ühistegevuse korraldamine ja külaarengu suunamine.