Arengukava

Koostamisel on Undva Küla Arengukava (UKA), mille eesmärk on küla arengu suunamine ja traditsioonide säilitamine.

Arengukava aktuaalse versiooniga saab tutvuda järgneva viite taga: viide.

Arengukava kaart: